Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

24.04.2023, 11:03

 

Szanowni Mieszkańcy.

 

W dniach 26 kwietnia do 9 maja 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Słubice.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów są dostępne w formie:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
  2. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słubice  (Biuro Rady Gminy Słubice)
  3. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice oraz na stronie internetowej Gminy Słubice,

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slubice.org.pl, w terminie od 26 kwietnia  do 9 maja 2023 roku.

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Słubice

Karta konsultacyjna - do edycji, pdf

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Słubice w przedmiocie projektów statutów sołectw

Załącznik nr 1 - Alfonsów

Załącznik nr 2 - Budy

Załącznik nr 3 - Grabowiec

Załącznik nr 4 - Grzybów

Załącznik nr 5 - Jamno

Załącznik nr 6 - Juliszew - Sady

Załącznik nr 7 - Łaziska

Załącznik nr 8 - Nowosiadło

Załącznik nr 9 - Nowy Wiączemin

Załącznik nr 10 - Piotrkówek

Załącznik nr 11 - Potok

Załącznik nr 12 - Rybaki

Załącznik nr 13 - Słubice

Załącznik nr 14 - Świniary

Załącznik nr 15 - Wiączemin Polski

Załącznik nr 16 - Wymyśle Polskie

Załącznik nr 17 - Zyck Nowy - Leonów

Załącznik nr 18 - Zyck Polski

 

Polecamy