Rozmiar tekstu: A A A

Gmina Słubice

Informacje o Gminie

Gmina Słubice leży w zachodniej części Mazowsza, na lewym brzegu Wisły. Zajmuje środkową cześć Doliny Dobrzykowsko-Iłowskiej, ograniczoną Wysoczyzną Gąbińską. Od 1973 roku funkcjonuje na terenie określonym uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z 1 grudnia 1972 roku. Powstała z połączenia części gromad: Słubice i Juliszew. Od stycznia 1999 roku wchodzi w skład powiatu płockiego i województwa mazowieckiego.

Najbliższe ośrodki miejskie to Płock, Gąbin, Gostynin, Łowicz i Sochaczew. Gmina Słubice od zachodu graniczy z gminą Gąbin z powiatu płockiego, od południa z gminą Sanniki z powiatu gostynińskiego, od wschodu z gminą Iłów z powiatu sochaczewskiego. Północną granicę gminy stanowi Wisła, za którą leżą gminy: Słupno, Bodzanów i Mała Wieś. W skład gminy wchodzi osiemnaście sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 95,68 km kw.

W grudniu 2014 roku zamieszkało tutaj 4601 osób (dane gminy). Miejscowość Słubice jest głównym ośrodkiem administracyjno gospodarczym w gminie.
W Słubicach zamieszkuje 1177 osób(dane gminy). Na obszarze gminy wyróżnia się dwa mezoregiony geograficzne wchodzące w skład Niziny Środkowomazowieckiej. Północną i centralną część gminy stanowi część Kotliny Warszawskiej. Południowa należy do Równiny Kutnowskiej. Większą część obszaru gminy stanowi pradolina rzeczna Wisły Kotliny Warszawskiej.

W gminie występują dwa typy krajobrazu: tarasy zalewowe oraz nadzalewowe tarasy piaszczyste z wydmami porośniętymi lasem.

Przez teren gminy, na długości 12,5 km przebiega droga wojewódzka nr 575 Płock – Kazuń. Wybudowany most przez Wisłę w Wyszogrodzie oraz druga przeprawa mostowa w Płocku zwiększyły atrakcyjność drogi jako najkrótszego połączenia pomiędzy przeprawami.

Główną funkcją terenu Gminy Słubice jest rolnictwo. Istnieje możliwość rozwoju turystyki krajoznawczej i pobytowej. Argumentem dla podejmowania działań w tym zakresie są walory środowiska przyrodniczego północnej części gminy oraz istniejące zabytkowe budowle sakralne i zespoły pałacowo-parkowe. Czyste ekologicznie tereny stwarzają możliwości dla rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.

 

Polecamy