Rozmiar tekstu: A A A

Gmina Słubice

Dane statystyczne

Województwo: mazowieckie

Powiat:             płocki

Powierzchnia:                                                                9568 ha

1. Grunty rolne ogółem:                                               6993 ha

w tym: 

                   • grunty orne:                                              5260 ha
                   • sady:                                                         282 ha
                   • łąki trwałe:                                                    657 ha
                   • pastwiska trwałe:                                        719 ha
                   • grunty pod stawami:                                       4 ha

 • grunty pod rowami:                                                   71 ha

2. Nieużytki:                                                                   160 ha

3. Grunty leśne ogółem:                                               1339 ha

w tym: 

 • lasy:                                                                    1303 ha
 • grunty zadrz/zak:                                                     36 ha

4. Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem:         455 ha

w tym:

 • tereny mieszkaniowe:                                             255 ha
 • tereny przemysłowe:                                                  2 ha
 • inne tereny zabudowane:                                           20 ha
 • zurbanizowane tereny niezabudowane:                         1 ha
 • tereny rekreacyjno – wypoczynkowe:                           7 ha
 • użytki kopalne:                                                          1 ha
 • tereny komunikacyjne (drogi):                                    169 ha  

5. Grunty pod wodami ogółem:                                      572 ha

w tym:

 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi:      570 ha
 • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi:          2 ha

6. Tereny różne:                                                               49 ha

 Liczba mieszkańców: wg stanu na 31.12.2021 r. - 4339  (dane gminy)

 Liczba sołectw: 18

 Liczba miejscowości: 23

 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUBICE W LATACH 2018-2022

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały

4431

4414

4380

4339

4294

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy

36

28

26

28

33

Urodzenia

51

43

42

37

46

Zgony

53

39

65

57

74

Liczba zawartych małżeństw

33

33

29

33

37

 

 

Polecamy