Rozmiar tekstu: A A A

Turystyka

TURYSTYKA W GMINIE SŁUBICE

Gmina Słubice posiada duży potencjał rozwoju turystyki krajoznawczej i rekreacji pobytowej ze względu na walory przyrody i krajobrazu oraz istniejące zabytkowe budowle sakralne oraz zespoły dworsko – parkowe. Czyste ekologiczne tereny stwarzają możliwości do rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Atutem turystyczno – wypoczynkowym gminy jest bezpośrednie sąsiedztwo z Wisłą i położenie na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi część europejskich sieci ekologicznych ECONET-POLSKA, jako międzynarodowy węzeł ekologiczny Puszczy Kampinowskiej. Teren ten obejmuje dobrze zachowany kompleks lasów z pełną serią zbiorowisk borowych z wydmami i bagnami. Charakteryzuje się znacznymi walorami przyrodniczymi (zwłaszcza w okresie przelotów ptaków) i krajobrazowymi (liczne punkty widokowe z szerokim widokiem na Wisłę). Ponadto na terenie gminy istnieją częściowe rezerwaty przyrody (Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Białobrzeskie, Kępa Wykowska), w których przedmiotem ochrony są ostoje lęgowe rzadkich ginących w Polsce ptaków siewkowatych  (mewy, rybitwy, sieweczki). Na terenie Gminy Słubice został utworzony obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły" PLB140004 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) "Kampinoska Dolina Wisły" PLH140029 będące częścią Obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Tereny gminy bardzo upodobały sobie bociany. Wisła i obszary z nią sąsiadujące stwarzają dogodne warunki dla uprawiania wędkarstwa, turystyki rowerowej i pieszej. 
Atrakcją turystyczną gminy Słubice są niewątpliwie położone na terenie nadwiślańskim ślady osadnictwa olenderskiego, w tym kościół ewangelicki w Wiączeminie Polskim, będący obecnie własnością Muzem Mazowieckiego w Płocku.
Wśród licznych zabytków gminy na szczególną uwagę zasługują:
Zespół pałacowo- parkowy w Słubicach z 1789 r. (obecnie własność prywatna);
Zespoł pałacowo- parkowy w Studzieńcu z XVIII w. (obecnie własność prywatna);
Zespół Kościóła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Zycku Polskim z 1870 roku;
Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marcina w Słubicach z 1791 r.;
Neogotycka kapliczka przydrożna w Studzieńcu z połowy XIX wieku (odbudowana w 2013 r.);
Kamienna grota ze źródełkiem w parku w Studzieńcu (pocz. XX w.);
Dawny cmentarz grzebalny w Jamnie;
Stare chaty w Piotrkówku, Słubicach i Zycku Polskim z poł. XIX wieku.
Szczególnym miejscem pamięci jest inicjatywa Fundacji Wieś Ekologiczna im. Św. Franciszka z Asyżu, polegająca na nasadzeniu 96 dębów na wydzielonej części działki nr 230/1 w Grzybowie, dotycząca upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Inicjatywa ta została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/188/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragedii narodowej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Do miejsc pamięci narodowej należy również kwatera żołnierzy polskich i ludności cywilnej poległej we wrześniu 1939 r. na skutek wielokrotnych bombardowań Słubic przez niemieckie lotnictwo znajdująca się na cmentarzu w Słubicach.
Walory środowiska naturalnego, pradzieje terenu, liczne zabytki oraz tworzący naszą wspólnotę, zawsze życzliwi dla każdego turysty mieszkańcy są prawdziwą zachętą do odwiedzenia Gminy Słubice.

ZAPRASZAMY!  

Baza hotelowa

Hotel "Kawallo"
Leonów 7A

tel. 24 387 18 10

fax 602 19 85 98

www.kawallo.pl

Gospodarstwa agroturystyczne

Wojciech Brzeski
Bończa 20

tel. 24 277-82-75

kom. 608-533-301

Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Ziarno"
Grzybów 1/2

tel. 24 277-89-63

www.ziarno.grzybow.pl

 

 

 

 

Polecamy