Rozmiar tekstu: A A A

Ochotnicza Straż Pożarna

INFORMACJA

o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w Słubicach w dniu 1 kwietnia 2016 r

 

1. Na ogólną liczbę 35 delegatów w zjeździe uczestniczyło 35 co stanowi 100 %.

2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów:

Hilary Januszczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego, Prezes  Zarządu  Oddziału     Powiatowego Związku OSP RP w Płocku,

3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Andrzej Borkowski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku

4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:

    Jerzy Olejnik - Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Płocku,

    Marlena Mazurska - Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,

    Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice,

    Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, 

    Barbara Kamińska - Sekretarz Gminy,

    Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy,

    Jadwiga Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słubice,

    Łukasz Bartosiak – Przewodniczący Komisji Rady Gminy Słubice,

    Ryszard Ziółkowski – Przewodniczący Komisji Rady Gminy Słubice,

    Grażyna Bartos – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach,

    Barbara Gołaszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słubicach,

    Maria Perka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkówku,

    Jolanta Sokołowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach,

    Jadwiga Zwierzchowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Słubicach,

5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania

na szczeblu nadrzędnym:

-      Taryfy i opłaty stałe stosowane do naliczania energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP.

-      Rozbudowa remizy OSP Słubice.

 

 

INFORMACJA
o przebiegu Zjazdu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słubicach
w dniu 9 kwietnia 2011 r.  w Wiączeminie Polskim

 1. Na ogólną liczbę  30   delegatów   w   zjeździe    uczestniczyło 26  co  stanowi   87 %.
 2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów: Hilary Januszczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku,
 3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Krzysztof Frączkowski – Komendant Miejski PSP w Płocku
 4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:

  Adam Sierocki – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego

  Adam Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płockiego

  Sławomir Januszewski – przewodniczący Rady Gminy Słubice

  Katarzyna Milczarek – Radna Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji

  Józef Walewski – Wójt Gminy Słubice

  Henryka Bednarek – Skarbnik Gminy

  Urszula Białoskórska – pracownik Biura Terenowego Związku OSP RP w Płocku

  Maria Perka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkówku

  Jolanta Sokołowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach

 5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym:

- zaangażowanie strażaków ochotników z terenu gminy, w bezpośrednie działania ratownicze oraz z usuwanie skutków powodzi, która 23 maja 2010 r. nawiedziła teren gminy,

- wyszkolenie strażaków ochotników oraz aktualność badań lekarskich, ponieważ strażacy korzystają ze sprzętu, którego wartość jest często bardzo duża,

- podziału środków dotacji dla jednostek znajdujących się w KSRG, uwzględniający włożony trud i wysiłek w akcjach ratunkowych. W czasie ostatniej powodzi strażacy z OSP Słubice nie patrzyli na inne sprawy, nieśli pomoc bo była taka potrzeba. Jednak przy podziale środków dla jednostek z KSRG nie znalazło to odzwierciedlenia,

- środki na remont obiektu remizy OSP w Wiączeminie Polskim, zalanego przez wodę podczas ostatniej powodzi

 

 

Polecamy