Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Słubicach

28.02.2023, 13:30

Karta zgłoszenia do przedszkola

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do przedszkola samorządowego w Słubicach

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI DO

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SŁUBICACH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

W DNIACH OD 1 MARCA DO 31 MARCA 2023 ROKU PROWADZONE BĘDĄ ZAPISY DZIECI DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Formularz - „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024” można pobrać u dyrektora przedszkola lub ze strony; www.slubice.org.pl .

Rodzice mogą skorzystać z trzech sposobów dostarczenia wypełnionej karty do przedszkola:

  1. Wysłać skan „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki przedszkole.slubice2@op.pl
  2. Złożyć dokumenty w wersji papierowej do dyrektora przedszkola w godzinach od 8.00 do 15.00.
  3. Wrzucić dokumenty w wersji papierowej  do skrzynki pocztowej zainstalowanej przy wejściu do przedszkola.

RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2020, 2019, 2018 ROKU, PROSZENI SĄ O DOSTARCZENIE DO PRZEDSZKOLA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ DZIECKA  (ODPIS AKTU URODZENIA, PESEL).

Karta zgłoszenia do przedszkola

Polecamy