Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zobacz archiwum aktualności
 • Konkurs pt. ,,Opowiedz nam o Wiśle

  Konkurs pt. ,,Opowiedz nam o Wiśle21.04.2017, 12:06

  Czytaj więcej
 • Tegoroczna Akcja PIT

  Tegoroczna Akcja PIT21.04.2017, 10:48

  Urząd Skarbowy w Płocku przypomina o zakończeniu terminu składania zeznań PIT za 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie na badanie wzroku

  Zaproszenie na badanie wzroku21.04.2017, 09:44

  Firma OKO-LUX zaprasza na komputerowe badania wzroku, które odbędą się dnia 9 maja 2017 roku w Ośrodku Zdrowia w Słubicach.

  Czytaj więcej
 • Stosowanie środków ochrony roślin

  Stosowanie środków ochrony roślin12.04.2017, 12:09

  Zawiadomienie Prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy

  Czytaj więcej
 • Apel Prezesa KRUS

  Apel Prezesa KRUS06.04.2017, 12:12

  Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin.

  Czytaj więcej
 • Zaproszenie- 7 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

  Zaproszenie- 7 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej06.04.2017, 10:52

  Dnia 8 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w miejscu pamięci 96 Dębów w Grzybowie odbędzie się uroczystość związana ze złożeniem hołdu Ofiarom Tragedii Smoleńskiej w siódmą rocznicę katastrofy.

  Czytaj więcej
 • Program wodno-środowiskowy kraju

  31.03.2017, 15:17

  Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

  Czytaj więcej

Polecamy