Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zarządzanie zasobami wodnymi

20.03.2024, 13:51

 

W związku z podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  uprzejmie informuję, że nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. typ operacji będzie przeprowadzony w dniach 8-25 kwietnia 2024 roku. W ramach operacji gminy mogą ubiegać się o przyznanie pomocy na operacje polegające na budowie lub przebudowie otwartych zbiorników retencyjnych o powierzchni nieprzekraczającej 5 000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie www.mazowieckie.ksow.pl

Polecamy