Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

29.01.2024, 14:57

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.
 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 •   Warszawa - 01.02.2024r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie -  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze);

 • Warszawa           07.02.2024 r.    

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze).

 

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i najnowszych opłat za tworzywa sztuczne jednorazowego użytku oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr - BDO) i baza BDO.

Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.
 

Szkolenia są bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl podpisanej (elektronicznie, pisemnie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o wpisanie jednego, wybranego terminu szkolenia).
 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

 • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 703
 • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 164
 • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 263
 • Malwina Rozner-Duda, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 292

 

Program szkolenia:

 • 09.05-09.10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
 • 09.10-09.50 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO), w tym dyskusja i przykłady praktyczne.
 • 09.50-10.00 Przerwa kawowa.
 • 10.00-11.00 Opakowania, obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym system kaucyjny, obowiązek selektywnej zbiórki i udziału wagowego recyklatu – dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 11.00-12.00 Opłata recyklingowa za torebki foliowe, obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w roku 2024, w tym dyskusja i przykłady praktyczne.
 • 12.00-12.10 Przerwa kawowa.
 • 12.10-12.35 Przegląd obowiązków sprawozdawczych i opłatowych w zakresie olejów i opon, baterii i akumulatorów, pojazdów i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • 12.35-13.30 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
 • 13.30-14.00 Opłaty za składowanie/magazynowanie odpadów. Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Karta zgłoszeniowa

Polecamy