Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

14.02.2023, 13:18

7 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 203/384/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizatorów „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r. Pełny tekst programu stanowi załącznik do uchwały nr 202/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Wsparcia Domów Opieki Medycznej” na 2023 r.

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu domu opieki medycznej (DOM) w formie dziennej dla osób z chorobami otępiennymi.

Celem głównym zadania jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami chorymi na zespoły otępienne poprzez wydłużenie czasu pozostania osoby chorej w środowisku zamieszkania. Z programu mogą skorzystać osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średniozaawansowanej choroby

Dom opieki medycznej będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. Świadczenia w ramach DOM udzielane będą nieodpłatnie.

Oferentem w konkursie mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku, gdy oferent nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, musi złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Termin składania ofert: 9 lutego 2023 r. - 3 marca 2023 r.

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania znajdują się na stronie https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-realizatorow-programu-wsparcia-domow-opieki-medycznej.

Polecamy