Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Koleją do kultury

09.02.2023, 16:47

 

„Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r. Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pocią­gami KM przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie nastę­pujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wska­zanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie bileto­wej lub bezpośrednio u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.”

 

Polecamy