Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Komunikat Wójta Gminy Słubice

09.10.2020, 14:13

   

 

 

Urząd Gminy Słubice

 

ul. Płocka 32, 09-533 Słubice

______________________________________________________________________________________

Słubice, 9 października 2020 roku

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dobro wspólne, troskę o zdrowie wasze i waszych rodzin oraz zdrowie urzędników i ich rodzin, zasady zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informuję, że od 12 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Słubice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie na parterze budynków w wyznaczonym stanowisku obsługi przy wejściu głównym. Wejście interesantów do innych pomieszczeń jest możliwe w przypadkach koniecznych i uzasadnionych.  Przy wejściach głównych znajdują się skrzynki, do których można wrzucać wnioski, petycje, prośby, deklaracje i inne dokumenty związane z bieżącym załatwianiem spraw w Urzędzie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach. Od początku tej trudnej sytuacji spowodowanej epidemią staraliśmy się, aby Państwa sprawy, problemy, pytania były rozwiązywane jak najszybciej. Dziękujemy za tak duże zrozumienie i życzliwość. Zwracamy się również z prośbą o pomoc w kontakcie z urzędem osobom starszym lub potrzebującym wsparcia. Niestety liczba nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w ostatnim dniach lawinowo wzrosła.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń w zakresie reżimu sanitarnego. Osoby z wyraźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, temperatura proszone są o powstrzymanie się od wizyt w Urzędzie. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba;

  • należy mieć założoną maseczkę lub stosować inne formy zakrycia ust i nosa w budynku podczas załatwiania spraw;

  • zachowanie przynajmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób;

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk (środek do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu do Urzędu);

Zachęcamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie oraz do korzystania z elektronicznych form płatności, płatności w oddziałach banków i placówek pocztowych.

Telefon do Urzędu Gminy Słubice: (24) 277 89 30, e-mail: ugslubice@plocman.pl Przypominamy również, że wiele spraw urzędowych można obecnie załatwiać przez internet.

/-/ Jacek Kozłowski
Wójt Gminy Słubice

Polecamy