Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Spotkanie Integracyjne dla dzieci i młodzieży

10.02.2020, 13:15

     W sali bankietowej „Rafallo” w Bończy, w dniu 13 stycznia 2020 roku, odbyło się coroczne Spotkanie Integracyjne. Uczestnikami zabawy integracyjnej były dzieci i młodzież z gminy Słubice, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego  w Mocarzewie wraz z siostrami zakonnymi i wychowawcami oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Kozłowski - Wójt Gminy Słubice,  dyrektor SOW w Mocarzewie – s.  Bernadetta Pogorzelska, Henryka Bednarek - skarbnik gminy, Barbara Kamińska – sekretarz gminy oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Spotkanie poprowadził Jacek Laska - kierownik GOPS w Słubicach. 

       Dla uczestników  spotkania przygotowano obiad i słodki poczęstunek oraz liczne konkursy z nagrodami. Zabawę taneczną w miłej przyjacielskiej atmosferze poprowadził  Łukasz Bartosiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Słubicach. W zabawie udział wzięło około 130 osób. Jesteśmy zadowoleni, że tak liczna grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w tegorocznym spotkaniu.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy