Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim - otwarty

14.10.2018, 21:25

W niedzielę, 14 października 2018 r. w Wiączeminie Polskim  odbyło się uroczyste otwarcie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego. Uroczystości rozpoczęły się od występu orkiestry strażackiej OSP Słubice, którą w zastępstwie kapelmistrza, poprowadził druh Grzegorz Kobuszewski. Orkiestra wystąpiła w repertuarze pieśni patriotycznych. Występ został przyjęty gorącymi oklaskami.

Dalsza część odbyła się w kościele występem ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko Reformowanego w Warszawie oraz nabożeństwem ekumenicznym, które poprowadził pastor ewangelicki w asyście proboszczów parafii Słubice i Zyck księdza Romana Batorskiego i księdza Jacka Warzechy. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Muzeum Mazowieckiego – Leonard Sobieraj.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starostę reprezentował wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Sierocki, wójt gminy – Krzysztof Dylicki, przewodnicząca rady gminy – Katarzyna Milczarek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Hilary Januszczyk, Ewa Smuk Stratenwerth i Peter Stratenwerth ze Stowarzyszenia „Ziarno” w Grzybowie radni, sołtysi z terenu gminy. Gośćmi honorowymi byli potomkowie rodziny Rinasów, którzy zamieszkiwali te tereny. Licznie przybyli też okoliczni mieszkańcy.

Po nabożeństwie ekumenicznym nastąpiło oficjalne otwarcie skansenu, wystąpienia zaproszonych gości. Po wystąpieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika głos zabrał wójt gminy – Krzysztof Dylicki . Swoje wystąpienie rozpoczął słowami: „dzień dzisiejszy jest bardzo ważny i jednocześnie wyjątkowy dla tego miejsca. Miejsca, które jest ze wszechmiar szczególne, tak na mapie naszej słubickiej gminy, jak i całego regionu. Zakończył się bowiem czas realizacji inwestycji zmieniającej wartości poznawcze i krajobrazowe tego miejsca, tych okolic”. Podkreślił, że skansen jest przywróceniem pamięci o mieszkańcach tych terenów, niezwykłych inżynierach melioracji, o ludziach którzy przynieśli nadzieję, wzbogacili nas o swoją kulturę, sposób gospodarowania, o ludziach którzy potrafili z tak groźnej rzeki jaką jest Wisła – czerpać to co najlepsze, co łączy i scala. Podziękował wszystkim za podejmowane działania aby skansen mógł zafunkcjonować, podkreślił, że gmina również czynnie włączyła się w te działania. Na zakończenie złożył życzenia: „życzę, aby to miejsce było zawsze ciekawą formą pracy popularyzującej działalność Muzeum Mazowieckiego, aby oprócz stałych ekspozycji, było też miejscem konferencji naukowych, zajęć edukacyjnych dla młodzieży, plenerów i spotkań”.

Po część oficjalnej, wręczeniu podziękowań i dyplomów nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzanie skansenu.

Kolejnym punktem części artystycznej był występ zespołu „Grzybowianki i Grzybowiacy Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek” (po żywiołowym występie publiczność domagała się bisów) oraz zespołu URZECZEni i Kapeli Niwińskich. Uroczystość zakończyła się późnym wieczorem, przy pięknie oświetlony kościele i alejkach spacerowych, uczestnicy opuszczali teren skansenu.

Przy czynnościach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, kierowaniu ruchem i zabezpieczaniu porządku, zaangażowani byli strażacy ochotnicy z OSP Słubice, Wiączemin Polski i Juliszew.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy