Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Uroczyste spotkanie strażaków gminy Słubice

12.10.2018, 22:41

Na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, w dniu 12 października 2018 r. w sali remizy OSP Łaziska odbyło się uroczyste spotkanie strażaków z terenu gminy Słubice, podsumowujące działalność samorządu gminy, powiatu i województwa w zakresie ochrony ppoż. w kadencji władz samorządowych 2014-2018.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Prezes Zarzadu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, radny Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Sierocki, władze gminy – wójt gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, przewodniczaca rady gminy – Katarzyna Milczarek.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, hymnem Związku w wykonaniu orkiestry strażackiej oraz uczczeniem chwilą ciszy pamięci zmarłych druhów. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Hilary Januszczyk podsumował działalność Oddziału Powiatowego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wójt – Krzysztof Dylicki podsumował działalność Oddziału Gminnego, a wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Sierocki podsumował działalność Powiatu Płockiego.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień „Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”. Wśród odznaczonych była również przewodnicząca rady – Katarzyna Milczarek oraz wójt, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki.

Następnie głos zabrał radny Województwa Mazowieckiego - Mirosław Adam Orliński, przedstawiając działania i programy wsparcia Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Po krótkim wystąpieniu wręczył wyróżnionym strażakom dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W imieniu odznaczonych głos zabrali: Katarzyna Milczarek – przewodnicząca rady oraz Krzysztof Dylicki – wójt gminy.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczęło się koleżeńskie spotkanie druhów , które połączone zostało z poczęstunkiem.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy