Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Obchody gminne Dnia Edukacji Narodowej

12.10.2018, 21:51

12 października 2018 r.  w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, odbyło się gminne spotkanie nauczycieli pracowników administracji, obsługi i emerytów związanych z oświatą. Spotkanie odbyło się w Sali bankietowej „Rafallo” w Bończy. Gospodarzem tegorocznej uroczystości była  Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.

W uroczystości udział wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz ksiądz proboszcz parafii Słubice – Roman Batorski.

Po powitaniu przez panią dyrektor Barbarę Gołaszewską wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podziękowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne.

Wójt gminy Krzysztof  Dylicki zwrócił się do zebranych słowami: „dzięki tym, którzy wywalczyli Polsce wolność, w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – możemy to święto czcić w wolnym kraju, posługując się polskim językiem, w poczuciu narodowej dumy. W takim dniu bardziej doceniamy znaczenie i rolę oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju, w kształtowaniu młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie – szczęśliwych”.

Podziękował nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także za wyrozumiałość w stosunku do problemów z jakimi boryka się polska oświata.

Przechodząc do życzeń powiedział: „życzę, abyście zawsze byli twórczy i kreatywni, pełni pomysłów, ciekawych inicjatyw, inspirowali do nauki i do działania. Wiem, że na tej sali są również emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Mam nadzieję, że ciesząc się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem – wspominacie swoich uczniów i wychowanków oraz czas z nimi spędzony. Wszystkim Państwu życzę – realizujcie swoje marzenia i pasje życiowe z pożytkiem dla całego społeczeństwa, z pożytkiem dla naszych Małych Ojczyzn”.

Następnie wójt – Krzysztof Dylicki poinformował o przyznaniu nagrody wójta, nauczycielce Szkoły Podstawowej w Świniarach Marii Szymańskiej i wspólnie z przewodniczącą rady gminy Katarzyną Milczarek wręczył list gratulacyjny oraz kwiaty. Kolejne listy gratulacyjne i kwiaty zostały wręczone dyrektorom placówek oświatowych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 pełnili tę funkcję.

Po wręczeniu listów oddzielne życzenia złożyła przewodnicząca rady gminy – Katarzyna Milczarek oraz ksiądz proboszcz parafii Słubice – Roman Batorski.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości rozpoczęło się koleżeńskie spotkanie osób oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z poczęstunkiem.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy