Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Spotkanie w 8 rocznicę powodzi

23.05.2018, 18:48

W dniu 23 maja br. w Wiączeminie Polskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Płockiego.

            Posiedzenia Komisji poprzedziły uroczystości w Świniarach upamiętniające powódź z 2010 roku. Zapoczątkowała je krótka modlitwa przy kapliczce, którą poprowadził Proboszcz Parafii w Zycku - Ksiądz Jacek Warzecha. Następnie zostały złożone symboliczne wiązanki kwiatów przez m.in. Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, przedstawicieli samorządu powiatu płockiego, samorządu gminy Słubice, przedstawicieli Stowarzyszenia Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych.

            Tematem posiedzenia, które odbyło się w strażnicy OSP Wiączemin Polski, była „Ocena stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim”. Na posiedzeniu obecni byli m.in.: Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki - Mariusz Bieniek,  Wicestarosta - Iwona Sierocka, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Jacek Podlewski, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku - Daniel Czarnomski, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa - Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice - Krzysztof Dylicki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka – Jan Piątkowski, Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota Zakrzewska, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - insp. Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski PSP w Płocku – Grzegorz Padzik, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego UM Płocka - Rafał Wilczek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Hilary Januszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Słubice - Katarzyna Milczarek, Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni Rady Gminy Słubice, Sołtysi oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Słubice a także mieszkańcy terenów zalewowych.

            Podczas spotkania omawiane były kwestie dotyczące stanu bezpieczeństwa powodziowego w powiecie płockim. Poruszony został również temat wykupu gruntów z międzywala, braku podejmowanych działań związanych z pogłębianiem rzeki Wisły oraz gruntów zniszczonych podczas powodzi z 2010 roku. Okazję do wyrażenia swoich opinii i niepokojów mieli również mieszkańcy tych terenów, którzy są bezpośrednio narażeni na zalanie w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy