Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Integracja jako nieodłączny element życia społecznego - spotkanie integracyjne w Rafallo

08.01.2018, 19:40

W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 8 stycznia 2018 roku odbyło się coroczne Spotkanie Integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczestnikami integracji były dzieci i młodzież z gminy Słubice ,wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego z Mocarzewa z siostrą dyrektor Bernadettą Pogorzelską i z-cą dyrektora siostrą Elwirą Szwarc oraz dzieci ze szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy, Katarzyna Milczarek - Przewodnicząca Rady Gminy,  Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Spotkanie prowadził Jacek Laska - Kierownik GOPS. 

Wójt Krzysztof Dylicki, podkreślił znaczenie integracji dla życia społecznego. „To dzisiejsze spotkanie integracyjne jest szczególne i wyjątkowe – bo dotyczy wyjątkowej grupy osób, wyjątkowej społeczności. Społeczności mającej takie same prawa, takie same potrzeby i marzenia jak każdy zwykły człowiek. To spotkanie to nie tylko odskocznia od codzienności, łamanie pewnych barier i uprzedzeń, ale to też utwierdzenie się w przekonaniu, że osoby niepełnosprawne mają dużo do dania – tylko trzeba to zauważyć” - powiedział w swoim wystąpieniu.

Swoje życzenia zawarł w słowach: „życzę, aby to dzisiejsze wydarzenie, poprzez kontakt z drugim człowiekiem, zabawę, muzykę – było dla wszystkich uczestników formą terapii. Niech będzie urozmaiceniem codziennego życia, przyniesie wiele radości i służy rozwojowi społecznemu”.

Dla uczestników przygotowano obiad i słodki poczęstunek oraz liczne konkursy z nagrodami. Zabawę taneczną w miłej przyjacielskiej atmosferze poprowadził Łukasz Bartosiak – radny Rady Gminy.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy