Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

"PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK POKOJU" XIX spotkanie pokoleń

06.01.2018, 22:58

W sobotę 6 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne, XIX już spotkanie pokoleń pod hasłem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Organizatorem spotkania był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum Publiczne w Słubicach.

Spotkanie rozpoczęła się msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Romana Batorskiego, odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Słubicach o godzinie 1200. W tym roku dzień spotkania przypadł w Święto Trzech Króli czyli w dzień Objawienia Pańskiego. Tego dnia Bóg pojawia się w historii człowieka. Tak jak pojawił się w czasie symbolicznej podróży trzech mędrców. Trafili do Betlejem i tam pod postacią małego dziecka rozpoznali wielkiego, nieogarnionego Boga. Takiego przesłania mogli wysłuchać w czasie kazania, obecni na mszy świętej.

Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbyło się poza murami szkolnymi, w sali bankietowej „Rafallo” w Bończy, co nadało spotkaniu godną rangę i uroczystą oprawę.

Władze Gminy Słubice reprezentowali: Krzysztof Dylicki - Wójt Gminy wraz z Henryką Bednarek - Skarbnikiem, a także radni gminy na czele z przewodniczącą Rady Gminy – Katarzyną Milczarek i wiceprzewodniczącym - Mariuszem Bartosem. Spotkanie zaszczycili spotkanie swoją obecnością dostojni goście wśród których nie zabrakło:  Józefa Walewskiego – radnego Rady Powiatu, Marleny Mazurskiej – kierownika Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, księdza proboszcza parafii Słubice – Romana Batorskiego, księdza proboszcza parafii Zyck – Jacka Warzechy, księdza Ryszarda Chludzińskiego, Bogdana Ciesielskiego – Prezesa Stowarzyszenia Zakątek Zieleni, dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. 

O oprawę artystyczną zadbała młodzież z Gimnazjum Publicznego w Słubicach, przygotowana przez Monikę Adamowicz oraz orkiestra strażacka OSP Słubice pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. Zaśpiewane przez chór gimnazjalny kolędy wprowadziły wszystkich w klimat świąteczny. Orkiestra strażacka witała wszystkich przybywających na spotkanie, a po części oficjalnej dała krótki występ zawierający popularne melodie.

Spotkanie prowadziła Grażyna Bartos – dyrektor Gimnazjum Publicznego w Słubicach. Powitania zaproszonych gości oraz seniorów, mieszkańców gminy dokonał wójt Krzysztof Dylicki. Zwracając się do seniorów powiedział: „Jest coś w naszym życiu, co potrafimy zmierzyć i to bardzo precyzyjnie, co traktujemy jako coś cennego, co można zaoszczędzić lub poświęcić, uskarżamy się na jego brak i fakt, że nie możemy go zatrzymać. Tym trochę tajemniczym pojęciem jest CZAS. Czas, który spowodował, że od naszego poprzedniego spotkania, od 14 stycznia 2017 roku, wskazówki naszego zegara życia zatoczyły krąg określający upływ kolejnego roku.”.

Podkreślił też, że „spotykamy się w roku szczególnym, roku 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i możemy się cieszyć, że to co było pragnieniem, co było marzeniem naszych dziadów i pradziadów, dziś stało się faktem i pozwala nam świętować ten czas zgodnie z naszą polską, narodową tradycją” .

Składając życzenia zwrócił się do zebranych słowami: „niech wymowne hasło naszego spotkania „Przekażmy sobie znak pokoju” sprawi, że na tej sali zapanuje atmosfera pojednania, szacunku i miłości bliźniego i niech ta atmosfera przeniesie się do Państwa rodzin, do Państwa środowisk w których funkcjonujecie. Życzę, aby ten dar Świąt Bożego Narodzenia, uszczęśliwił Was w drobnych codziennych sprawach i życzliwych ludziach, których napotykacie, sprawił, że pokonacie wszystkie trudności zewnętrzne, ale i te, które płyną z wnętrza”.  

Życzenia złożyła również Marlena Mazurska, w imieniu własnym i Wojewody Mazowieckiego, Józef Walewski w imieniu własnym i władz powiatowych oraz Katarzyna Milczarek wznosząc toast noworoczny symboliczną lampką szampana.

W słowie wygłoszonym do zebranych, proboszcz parafii Słubice, ksiądz Roman Batorski, nawiązał do obchodzonego dzisiaj Święta Objawienia Pańskiego i po wspólnej modlitwie zebrani podzielili się opłatkiem.  

 Po części oficjalnej Goście  raczyli się uroczystym obiadem, a wspólna zabawa taneczna, z elementami integracji, była miłym przerywnikiem rozmów, wspomnień, odświeżania znajomości, przyjaźni i dyskusji przy stołach.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy