Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie Polskim.

20.11.2023, 09:17

 

20-go października na terenie Gminy Słubice odbyły się powiatowe ćwiczenia przeciwpowodziowe, pod kryptonimem „Słubice 2023”, które zorganizowane zostały wspólnie przez Państwową Straż Pożarną oraz samorządy Powiatu Płockiego oraz Gminy Słubice. Założeniem ćwiczeń było doskonalenie współpracy wydzielonych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z rejonu operacyjnego KM PSP w Płocku.

Wszystkie zastępy biorące udział w ćwiczeniach skoncentrowane były na terenie przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim. Z terenu gminy Słubice do działań skierowane zostały zastępy z jednostek OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach, OSP w Juliszewie oraz OSP w Wiączeminie Polskim.

Plan ćwiczeń zakładał m.in. sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzono możliwości współdziałania zastępów, umiejętności podczas działań w zakresie budowania obwałowań budynków, wałów przeciwpowodziowych, doskonalono także dowodzenie i kierowanie dużymi działaniami ratowniczymi. Celem było również udoskonalenie systemu łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpowodziowej i sprawdzenie elementów Powiatowego Planu Ratunkowego. Wszystkie założenia realizowane były w obrębie koryta rzeki oraz wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Świniary i Piotrkówek. 

 

 

 

Polecamy