Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Słubice na usuwanie zniszczeń w kwocie 520 000 złotych

19.10.2021, 10:01

Wójt Gminy Słubice zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe związane z usunięciem szkód powstałych w związku z rozmyciem rowu melioracyjnego, po przejściu nawalnych deszczy na terenie gminy w lipcu i sierpniu br. Przeprowadzenie remontu uszkodzonego rowu melioracyjnego gmina planuje w 2022 roku. Koszt ogólny prac remontowych oceniany jest wstępnie na kwotę 0,5 mln zł. Przed ich przeprowadzeniem konieczne jest opracowanie przez specjalistów z zakresu geotechniki i melioracji, projektu tych prac. Na ten cel Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał gminie w 2021 r. - 20 tys. zł.

Rów melioracyjny „C” jest częścią obiektu p.n. „Czermno I” i znajduje się w sąsiedztwie ronda „Nadwiślańskiego” w Wymyślu Polskim. Jego wymywanie, związane z nawalnymi i długotrwałymi opadami deszczu w okresie letnim, spowodowało zalanie ronda i czasowe wyłączenie go z ruchu oraz podtopienia sąsiadujących z rondem zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiedział na prośbę Wójta Gminy Słubice zabezpieczając środki w budżecie Mazowsza w kwocie 500 tys. złotych. Nadmienić należy, iż zniszczony rów melioracyjny oraz powstałe osuwisko znajduje się na terenie prywatnym i jest w utrzymaniu spółki wodnej „Kozików-Sady”.

 

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy