Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Słubice

15.04.2015, 11:20

Gmina Słubice w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt pn. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w gminie Słubice”.

Celem projektu jest stworzenie w trzech oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, Szkole Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Piotrkówku oraz Szkole Podstawowej w Świniarach warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

W ramach projektu zostaną zorganizowane place zabaw przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku oraz Szkole Podstawowej w Świniarach, a plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Słubicach zostanie wyposażony w dwie nowe zabawki. Również do oddziału przedszkolnego w Słubicach zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie i materiały dydaktyczne dostosowane do najmłodszych dzieci uczęszczających do tej placówki.

Człowiek – najlepsza inwestycja.

Polecamy