Rozmiar tekstu: A A A

Rolnictwo i środowisko

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest

11.12.2019, 12:24

W listopadzie  br. usunięto  74,607 Mg azbestu z terenu gminy Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu OZ-2 Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.400,01 zł, w tym środki z dofinansowania w kwocie 22.400,00 zł. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została firma Greenland Technology Paweł Lewandowski, ul. Skoryszewska 5/63, 02-495 Warszawa, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Polecamy