Rozmiar tekstu: A A A

Rolnictwo i środowisko

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice

07.10.2019, 10:02

We wrześniu br. usunięto  100 Mg azbestu z terenu gminy Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu OZ - 1 - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.024,00 zł, w tym środki z dofinansowania w kwocie 21.000,00 zł. Z możliwości usunięcia niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali w tym roku właściciele 22 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została firma Greenland Technology Paweł Lewandowski, ul. Skoryszewska 5/63, 02-495 Warszawa, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Polecamy