Rozmiar tekstu: A A A

Rolnictwo i środowisko

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice w 2022 r.

12.07.2022, 12:09

28 czerwca br. w Sannikach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice w 2022 r.” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 23.384,49 zł.

W  ramach przedmiotowego zadania usunięto 66,475 Mg azbestu z terenu gminy Słubice. Całkowity koszt zadania wyniósł 23.476,32 zł. w tym środki z dofinansowania w kwocie 23.384,49 zł.

Z możliwości usunięcia niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali w tym roku właściciele 22 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Polecamy