Rozmiar tekstu: A A A

Rolnictwo i środowisko

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice

29.09.2021, 14:49

We wrześniu br. usunięto  77,59 Mg azbestu z terenu gminy Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „OZ - 2 – Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” . Całkowity koszt zadania wyniósł 30,000,00 zł. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów zadania.

Z możliwości usunięcia niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali w tym roku właściciele 23 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz
z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została firma Usługi Transportowe i Handel  Jan Lorek, Trzetrzewina 32a 33-395 Chełmiec, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rolnictwo i środowiskoRolnictwo i środowiskoRolnictwo i środowisko
 
Rolnictwo i środowisko

Polecamy