Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Komunikat

11.06.2019, 15:23

Szanowni Mieszkańcy!

Od kilku dni obserwujemy gwałtowny kilkugodzinny rozbiór wody, który powoduje spadek ciśnienia sieci lub okresowo całkowity brak wody. Dochodzi do tego szczególnie w okresie popołudniowym i wieczornym. Jak wynika z analiz nawet największe upały nie generują zużycia spożywczego czy sanitarnego na poziomie trzykrotnie wyższym od standardowo rejestrowanego. Apeluję do Państwa o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody, gdyż stałe dostawy do celów bytowych stanowią bezwzględny priorytet. Niestety zwiększone pobory wody w gminie Słubice są przeznaczane na podlewanie przydomowych ogródków, trawników i upraw. W związku z tym informujemy, że Urząd Gminy wdroży kontrole w terenie, szczególnie by wyeliminować niekontrolowane pobory wody.

Jacek Kozłowski
Wójt Gminy Słubice

Polecamy