Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Słubic

25.06.2020, 11:26

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Słubice w dniu 23 czerwca br., Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Jackowi Kozłowskiemu votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W Sesji absolutoryjnej udział wzięło 15 Radnych, którzy wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, raportem o stanie Gminy Słubice oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W imieniu Rady Gminy Słubice, gratulacje oraz kwiaty na ręce Wójta złożył Przewodniczący Rady Gminy - Pan Sławomir Januszewski.

Polecamy