Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

50-lecie Pożycia Małzeńskiego

22.01.2019, 09:36

     W czwartek 17 stycznia 2019 roku w Sali bankietowej „Rafallo” w Bończy odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", które to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. nadał trzynastu parom, mieszkającym na terenie Gminy Słubice. Prowadząca uroczystość Pani Renata Przyłoga - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słubicach serdecznie powitała Jubilatów oraz zaproszonych gości: Panią Marlenę Mazurską – Kierownika Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a zarazem Radną Rady Powiatu Płockiego, Panią Iwonę Sierocką – Wicestarostę Płockiego, Pana Jacka Kozłowskiego - Wójta Gminy Słubice, Pana Sławomira Januszewskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Słubice, Panią Barbarę Kamińską - Sekretarza Gminy Słubice, Panią Henrykę Bednarek - Skarbnika Gminy Słubice, Pana Jacka Laskę - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach oraz zespół ludowy „Grzybowianki”, działający pod kierownictwem Pani Teresy Kowalskiej.

     Pan Jacek Kozłowski – Wójt Gminy Słubice, po odczytaniu adresu kierowanego do wszystkich Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał aktu dekoracji i wręczył medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a skromne upominki w postaci koszy słodyczy  wręczyli Pan Sławomir Januszewski oraz Pan Jacek Laska. Następnie życzenia Jubilatom złożyła Pani Marlena Mazurska - Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  Życzenia, w imieniu swoim i Starosty Płockiego, złożyła także Pani Iwona Sierocka i wraz z  Panią Marleną Mazurską - Radną Rady Powiatu Płockiego wręczyły listy gratulacyjne oraz upominki. Uroczystość uświetnił swoim występem zespół ludowy „Grzybowianki”.

     Po zakończeniu oficjalnej części spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia, po czym wzniesiono jubileuszowy toast. Spotkanie zakończyło się wspólnym uroczystym posiłkiem.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy