Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży

21.01.2019, 12:45

    W sali bankietowej "Rafallo" w Bończy, w dniu 14 stycznia 2019 roku odbyło się coroczne Spotkanie Integracyjne. Wzorem lat ubiegłych uczestnikami zabawy integracyjnej były dzieci i młodzież z gminy Słubice, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie wraz    z wychowawcami oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Kozłowski- Wójt Gminy Słubice , Sławomir Januszewski- Przewodniczący Rady Gminy,  Henryka Bednarek - Skarbnik Gminy, Barbara Kamińska – Sekretarz Gminy, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych tj. Panie Barbara Gołaszewska, Maria Perka i Jolanta Sokołowska oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Spotkanie prowadził Jacek Laska - Kierownik GOPS w Słubicach. 

    Dla uczestników  spotkania przygotowano obiad i słodki poczęstunek oraz liczne konkursy z nagrodami. Zabawę taneczną w miłej przyjacielskiej atmosferze poprowadził Łukasz Bartosiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło około 100 osób.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy