Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Uroczystość wręczenia medali "Za zasługi dla Obronności Kraju"

09.01.2019, 14:59

      9 stycznia 2019 r. sześcioro mieszkańców naszej gminy  zostało uhonorowanych polskim odznaczeniem wojskowym – srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Medale zostały nadane przez Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Figaszewska Teresa, Pani Perka Barbara, Pani Rzepecka Zofia, Pani Zwierzchowska Stefania oraz Państwo Zofia i HenrykRobak.

     Odznaczenia rodziców dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku ppłk Piotr Staniszewski w asyście Wójta Gminy Jacka Kozłowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Januszewskiego.Rodzice żołnierzy przyjęli wyrazy uznania i życzenia od przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku oraz władz samorządowych naszej gminy.

     Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. Zasady nadawania medalu zmieniono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r., zgodnie z którym medal nadaje się osobom, które:

  1. wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;
  2. posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego;
  3. swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

     Medal posiada trzy stopnie: złoty medal, srebrny medal, brązowy medal. Srebrny medal nadawany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy