Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

11.11.2018, 20:28

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. miało w tym roku wymiar szczególny, wymiar jubileuszu 100 lecia tego wydarzenia. Gminne obchody tego święta odbyły się w niedzielę 11 listopada. Najpierw pod niedawno odsłoniętą tablicą pamiątkową stanęły poczty sztandarowe OSP, Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, pododdział strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew i Grzybów oraz młodzież szkolna i zgromadzeni mieszkańcy.

Wójt gminy Krzysztof Dylicki, w krótkim wystąpieniu powiedział: „ historię Polski można opowiadać w różny sposób, mogą do tego posłużyć również piękne, powstałe przez lata pieśni patriotyczne, które są naszym dziedzictwem kulturowym”. Podkreslił, że „ pieśni patriotyczne noszą w sobie pamięć tych, którzy walczyli, którzy cierpieli, którzy odeszli – ale jednocześnie są zaproszeniem i dla nas i dla tych którzy nadejdą, abyśmy pamiętali”. Na zakończenie wystąpienia słowami; „ taka pieśnią patriotyczną była też „Pieśń legionów polskich we Włoszech”, która najpierw stała się hymnem narodowym, następnie hymnem państwowym, którego obecny tytuł brzmi „Mazurek Dąbrowskiego”, zachęcił do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” i do odśpiewania hymnu państwowego, aby pokazać,  że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Wspólnie odśpiewano hymn a następnie wójt Krzysztof Dylicki wraz z radną Krystyną Wojtalewicz oraz delegacja gimnazjum złożyli kwiaty pod tablicą. Następnie uczestnicy udali się do kościoła parafialnego, gdzie o godzinie 12-tej rozpoczęła się uroczysta msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Romana Batorskiego.

Po mszy świętej uczestnicy w orszaku, prowadzonym przez orkiestrę strażacką, pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza, która po raz pierwszy zaprezentowała się w nowych galowych strojach, udali się w stronę cmentarza grzebalnego. Uczestnikami marszu byli m.in. Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – Przewodnicząca Rady Gminy, Mariusz Bartos – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, radni rady Gminy, właściciel Pałacu w Słubicach - Sławomir Ambroziak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej –Andrzej Ciołkowski wraz z uczestnikami Iłowskiego Marszu Niepodległości, delegacje OSP (Słubice, Łaziska, Juliszew, Grzybów) delegacje szkół oraz mieszkańcy gminy.

Pierwsza kwiaty na cmentarzu złożyła delegacja KGW, przy mogile ludności cywilnej. Krótki rys historyczny dot. spoczywających tu mieszkańców, którzy w imię wolności oddali swoje życie, przedstawiła Pani Zofia Kujawa, po czym delegacja nauczycieli emerytów ZNP złożyła kwiaty na mogile zamordowanego podczas II wojny światowej, nauczyciela Jana Olaka.

Potem orszak przemaszerował pod grób nieznanego żołnierza, gdzie spoczywa około 90 żołnierzy z 24 Pułku Piechoty, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii „Pomorze” poległych 17 i 18 września 1939 r. Uroczystość poprowadził osobiście wójt Krzysztof Dylicki. Po odegraniu hymnu przez orkiestrę strażacką, w swoim wystąpieniu podkreślił: „ w historii nic nie dzieje się nagle, każde wydarzenie ma swoje przyczyny. Polski rok 1918 był wynikiem bardzo wielu czynników i okoliczności, bezpośrednio mających swój początek w wydarzeniach w Europie i na świecie. Przed narodem polskim stanęło trudne zadanie zbudowania państwa z ziem rozdartych trzema zaborami”. Podkreślił, że dzięki wielkiemu poświęceniu dla Państwa, w uczciwej pracy, w trosce o dobro wspólne, wyrzeczeniom, udało się w ciągu niespełna 20 lat zbudować jednolite Państwo, Państwo, które tej wolności musiało bronić. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „ niech pamięć o nich, pamięć o wszystkich Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę – będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach”.

Po odmówieniu modlitwy przez księdza proboszcza Romana Batorskiego, nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje: władz samorządowych, harcerzy drużyny "Ostoja" z Załuskowa oraz Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach. W imieniu władz samorządowych kwiaty złożył wójt Krzysztof  Dylicki w asyście radnych: Katarzyny Milczarek (przewodnicząca rady gminy), Mariusza Bartosa (wiceprzewodniczący rady gminy), Krystyny Wojtalewicz, Jadwigi Lewandowskiej. Po złożeniu kwiatów, przemarsz uczestników uroczystości ruszył pod kopiec powstańców styczniowych, na ulicę Wiślaną.

Uroczystość pod kopcem poprowadził Pan Sławomir Ambroziak a rozpoczęła się ona odegraniem Roty przez orkiestrę OSP. Po krótkim wstępie prowadzący wręczył księdzu Proboszczowi Romanowi Batorskiemu, okolicznościowy medal, stanowiący podziękowanie za działalność na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Potem odbył się apel poległych i krótka modlitwa księdza proboszcza. Głos zabrał również wójt Krzysztof Dylicki, który na wstępie powiedział: „Ojczyzna to nie tylko ziemia. To także wszystko co na tej ziemi się działo z pokolenia na pokolenie. To cała historia wyrażona dziejami ludzi, rozległością kultury. Stoimy właśnie w takim miejscu, które jest cząstką tej historii, częścią historii naszej małej Ojczyzny i okolic, ważnym dla lokalnej społeczności miejscem pamięci”. W trakcie wystąpienia podkreślił: „cieszę się, że w takim miejscu jak to zostały odkryte i utrwalone kolejne karty historii, które uświadamiają nam jak wielkim darem jest Ojczyzna i wolność, ale też uświadamiają, że jesteśmy za tę Ojczyznę odpowiedzialni, że musimy myśleć także o przyszłości, aby to co wywalczyli nasi przodkowie, nie zostało nam ograniczone, żebyśmy tych wartości nie byli pozbawieni”. Podziękował zebranym, że poprzez swą obecność, biorą udział w żywej lekcji historii i zaświadczają o przynależności do jednej wielkiej patriotycznej rodziny.

Po wystąpieniu wójta, wiązankę melodii patriotycznych odegrała orkiestra strażacka, a potem nastąpiło złożenie kwiatów. Podobnie jak przy grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu, w imieniu samorządu wiązankę kwiatów złożył wójt Krzysztof Dylicki w asyście radnych: Katarzyny Milczarek (przewodnicząca rady gminy), Mariusza Bartosa (wiceprzewodniczący rady gminy), Krystyny Wojtalewicz, Jadwigi Lewandowskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni przez wójta na gorącą „wojskową grochówkę”. To był końcowy akcent uroczystych obchodów Święta Niepodległości w roku jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchodom towarzyszyła wystawa zdjęć Słubic i okolic, pochodzących z lat międzywojennych, która była umieszczona przy kościele parafialnym.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy