Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Nowy sprzęt dla OSP z dotacji Funduszu Sprawiedliwości

02.11.2018, 20:49

W dniu 2 listopada 2018 r. w remizie OSP Łaziska odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu pozyskanego z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości. W następstwie podpisanej w dniu 30 sierpnia 2018 r. umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, a gminą Słubice reprezentowaną przez wójta gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy, której przedmiotem była realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 3 jednostki OSP z terenu gminy pozyskały sprzęt wartości 17 998, 20 zł przy wkładzie własnym wynoszącym 1% wartości zadania tj. 181,80 zł.

Pozyskany sprzęt to:

- nożyce do cięcia pedałów S120 LUKAS – dla OSP Słubice,

- najaśnica akumulatorowa LED i bosak dielektryczny 183 cm – dla OSP Juliszew,

- pilarka STIHL MS 291 i latarka PELI 3765 LED ATEX Z0 akumulatorowa – dla OSP Łaziska

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał wójt gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki oraz komendant gminny OSP – Wiesław Cichosz. Oprócz delegacji z poszczególnych jednostek obecni przy przekazaniu byli również: radny rady powiatu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przy Radzie Powiatu – Józef Walewski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka.

Podczas spotkania, reprezentujący Starostę Płockiego, radny rady powiatu – Józef Walewski, w asyście wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz komendanta gminnego – Wiesława Cichosza, wręczył, nadane przez Starostę Płockiego wyróżnienie „Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim” trzem druhom (1 z OSP Łaziska i 2 z OSP Słubice).

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy