Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Gminne obchody Dnia Strażaka

07.05.2018, 21:41

W dniu 6 maja miały miejsce tegoroczne uroczystości gminnego Dnia Strażaka, które zostały zapoczątkowane w naszej gminie w 2015 roku.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Zycku Polskim przez księdza proboszcza Jacka Warzechę.

Ksiądz Proboszcz w swoim kazaniu przedstawił historię życia oraz męczeńskiej śmierci św. Floriana patrona strażaków.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego, na czele z Prezesem, Wójtem Gminy Słubice - Krzysztofem Dylickim, Wiceprezesem - Markiem Tarką oraz Komendantem - Wiesławem Cichoszem. Udział w niej wzięły również poczty sztandarowe OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku i OSP Wiączemin Polski oraz druhowie z jednostek OSP w Słubicach, Łaziskach, Wiączeminie Polskim, Juliszewie, Grzybowie, Piotrkówku i Suchodole.

Gminny Dzień Strażaka uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach pod batutą Kapelmistrza - Szymona Ogrzebacza, która rozpoczęła uroczystą mszę świętą od odegrania hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Po Mszy Świętej pododdział strażaków w asyście orkiestry przemaszerował w szyku na plac przed kościołem, gdzie odbył się uroczysty apel, rozpoczęty odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego. Do zebranych strażaków przemówił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, wójt gminy Słubice – Krzysztof Dylicki.

„Cieszę się, że wspólnym uczestnictwem we mszy świętej oraz uroczystą zbiórką świętujemy dzień szczególny, Dzień Strażaka, że w tym świętowaniu uczestniczą strażacy ze wszystkich jednostek z terenu gminy Słubice, a także, mimo dzielących nas granic administracyjnych i gminnych i powiatowych – jednostka OSP Suchodół, jednostka która od wielu lat ściśle współdziała, podczas naszego wspólnego zagrożenia, jakim jest zagrożenie powodziowe od rzeki Wisły. Cieszę się, że stanowimy jedną strażacką rodzinę i że dziś do tej rodziny dołączył ksiądz proboszcz Jacek Warzecha” – tymi słowami Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach rozpoczął swoje wystąpienie.

Na zakończenie złożył druhnom i druhom strażakom życzenia, które zakończył słowami: „życzę aby miłość i wyrozumiałość Państwa Rodzin pomagała w codziennym wypełnianiu statutowych zadań i stanowiła trwałe oparcie w każdej trudnej chwili. Abyście w biegu codzienności i przemijalności nie zapomnieli dostrzegać małych chwil szczęścia i spełnienia. Byście zawsze czuli, że Wasza społeczna służba na sens, codzienne działania są dostrzegane przez społeczeństwo, a wspólnie tworzycie dobro, które jest niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa naszych lokalnych społeczności, naszych Małych Ojczyzn”.

Za udział w uroczystej mszy świętej w intencji strażaków podziękował ksiądz proboszcz Jacek Warzecha nie kryjąc swego wzruszenia

Podczas uroczystości gminnego Dnia Strażaka miał miejsce jeszcze jeden miły akcent. W Słubicach przed remizą OSP, na zbiórce strażaków zostały wręczone  mieszkańcowi Słubic panu Janowi Walkowskiemu okolicznościowe adresy jeden od Starosty Płockiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku a drugi od Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.

13-go listopada 2017 roku nastąpił wybuch gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Osiedlowej w Słubicach. Zanim na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego, działania podjął jeden sąsiadów, pan Jan Walkowski. To on nie zważając na własne zdrowie i życie pomagał poszkodowanym wydostać się z budynku, w którym doszło do wybuchu. Mając na względzie ratowanie życia poszkodowanych podjął próby udzielenia pierwszej pomocy, na tyle na ile było to możliwe. Doceniając poświęcenie i postawę okolicznościowe adresy zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Prezesa OSP Słubice – Marka Tarkę. Wracając wspomnieniami do tych dramatycznych wydarzeń pan Jan Walkowski, który wcześniej uczestniczył we mszy  świętej w Zycku, serdecznie podziękował za to wyróżnienie wręczone podczas obchodów Dnia Strażaka.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy