Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

155 rocznica wybuchu powstania styczniowego

22.01.2018, 23:52

155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. Był to największy polski zryw narodowy w XIX wieku. Rozpoczęcie walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszono Manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy

Historycy podkreślają, że choć powstanie styczniowe było słabo przygotowane i zakończyło się porażką militarną, to pamięć o walce zbrojnej umocniła kolejne pokolenia.

Z tej okazji w Słubicach  22 stycznia 2018 r. o godz. 2100, przy Kopcu Powstańców Styczniowych odbyła się uroczystość upamiętniająca ten tak szczególny i ważny epizod w dziejach naszego kraju. Inicjatorem dzisiejszego spotkania był historyk, właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, a udział w uroczystości wzięli, m.in. Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Mariusz Bartos, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, właściciel pałacu w Studzieńcu – Włodzimierz Olewnik, Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski, Poczty Sztandarowe OSP Słubice  i OSP Juliszew oraz druhowie z OSP w Słubicach ,OSP Juliszew, OSP Grzybów i OSP Łaziska oraz okoliczni mieszkańcy. Pododdziałem OSP dowodził Komendant Gminny – Wiesław Cichosz.

Po krótkim wstępie prowadzącego Sławomira Ambroziaka zebrani wysłuchali hymnu państwowego oraz melodii „Biały Krzyż”. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Mariusza Bartosa  historycznego tekstu Manifestu z dnia 22 stycznia 1863 roku wydanego w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Krótką modlitwę w intencji powstańców styczniowych odmówił ksiądz Roman Batorski.

Głos zabrał również wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Podkreślił, że powstanie styczniowe ogromnie rozszerzyło i umocniło polską świadomość narodową. „W walce z zaborcą zjednoczyło rodzący się nowoczesny naród. Polacy wyszli z powstania styczniowego wewnętrznie wzmocnieni. Pomimo klęski, nie załamał się w nich duch oporu i siła walki – co potem uwidoczniło się w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Ten zryw narodowowyzwoleńczy okupiony śmiercią dziesiątek tysięcy osób i represjami – miał wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń” – powiedział w swoim wystąpieniu. Nawiązując do miejsca w którym odbywała się uroczystość, zaakcentował, że „ważne zdarzenia powstania to nie tylko wielkie bitwy, potyczki, przywódcy, ale to również Ci ludzie, którzy tu zostali straceni, którzy uświęcili to miejsce największą ofiarą i dzięki którym to miejsce jest cząstką naszej lokalnej historii i wkładem w wydarzenia, dzięki którym rok 2018 możemy świętować jako Rok Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Niech te symboliczne kwiaty i znicze będą świadectwem naszej pamięci. Bo tu w tym miejscu, w 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, spotyka się historia naszej Małej Ojczyzny z historią Wielkiej Polski” – takimi słowami zakończył swoje wystąpienie.

Przy akompaniamencie „Polskich dróg” Andrzeja Kurylewicza delegacje złożyły kwiaty i znicze przy miejscu pamięci – Kopcu Powstańców. Kwiaty i znicze składali m.in.: delegacja Samorządu Gminy Słubice, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki i Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, właściciel pałacu w Studzieńcu – Włodzimierz Olewnik, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska.

Uroczystość wpisuje sie również w gminne obchody Roku Jubileuszu 100 - lecia odzyskania prze Polskę Niepodległości, ogłoszonego Uchwałą z 25 maja 2017 roku Sejmu RP VIII kadencji.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy