Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Nowy samochód służbowy dla Komisariatu Policji w Gąbinie

12.01.2018, 15:47

W dniu 12 stycznia 2018 r. na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie nowych oznakowanych samochodów dla potrzeb płockiej policji. Są to 5 osobowe Ople Astra, poj. 1600 cm3 i mocy 200 KM z silnikiem benzynowym.

Jeden z samochodów trafił na wyposażenie Komisariatu Policji w Gąbinie. W uroczystym przekazaniu na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji brał udział również wójt gminy – Krzysztof Dylicki. Gmina Słubice ma swój wkład w zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Gąbinie.

Na mocy porozumienia nr 32/S II/2017 z dnia 21-08-2017 r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedz. w Radomiu gmina przekazała środki finansowe w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Gąbinie.

W/w środki zostały włączone do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII.165.2017 Rady Gminy Słubice w dniu 20 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową gminy na rok 2017.

Wójt Krzysztof Dylicki zabrał głos w części oficjalnej. Pogratulował sfinalizowania zakupu samochodów. Wyraził zadowolenie, że jeden z samochodów trafia w rejon działania Komisariatu Policji w Gąbinie, obejmujący administracyjnie również gminę Słubice oraz że jest w tym przedsięwzięciu wkład słubickiego samorządu, który ze zrozumieniem podszedł do potrzeb i wspomógł finansowo działania.

„Myślę, że jest to dowodem i potwierdzeniem normalnej, świadomej i dobrej współpracy administracji samorządowej z administracją rządową, obojętnie w jakich konfiguracjach – bo bezpieczeństwo, to jest dobro, o które wszyscy powinniśmy dbać. A te samochody na pewno podniosą potencjał operacyjny policji, skuteczność i szybkość działań – co przełoży się na szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Życzę aby ten sprzęt bezawaryjnie służył długie, długie lata, ułatwiając użytkownikom trudną, szczególną, ważną i odpowiedzialną pracę niezbędną dla funkcjonowania naszych małych Ojczyzn i tej dużej Ojczyzny”. - powiedział na zakończenie wystąpienia.

Po przemówieniach nastąpiło przekazanie kluczyków. Dla obsługi samochodu Komisariatu Policji w Gąbinie przekazania kluczyków dokonali: Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Krzysztof Jadczak – burmistrz miasta i gminy Gąbin oraz Krzysztof Dylicki – wójt gminy Słubice. Po przekazaniu kluczyków odbyło się poświęcenie pojazdów i prezentacja sygnałów dźwiękowych.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy