Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

18.10.2017, 19:58

18 października  w sali bankietowej „Rafallo” odbyło się spotkanie nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów związanych z oświatą. Gospodarzem tegorocznej uroczystości było Publiczne Gimnazjum w Słubicach. W uroczystości udział wzięli: wójt  Krzysztof Dylicki, przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, skarbnik gminy Henryka Bednarek, pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za oświatę oraz księża z parafii Zyck i Słubice.

Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Michaliny Durmaj i powitaniu przez panią dyrektor Grażynę Bartos wszystkich zgromadzonych, dyrektorzy szkół i przedszkola podziękowali pracownikom za pracę na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Wyróżniającym wręczyli listy gratulacyjne.

Wójt gminy Krzysztof Dylicki zwrócił się do zebranych słowami: ”Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty, to ten szczególny dzień w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. To dzień kiedy uświadamiamy sobie, że współcześnie zawód nauczyciela wymaga nie tylko stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności jej przekazania, znajomości w większym lub mniejszym stopniu nowych technologii, ale przede wszystkim wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami i zachowaniu właściwych relacji i równowagi między prawami ucznia a jego obowiązkami.” Podziękował nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół za poświęcenie i serce wkładane w wychowanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy.

Przechodząc do życzeń powiedział: „życzę wszystkim nauczycielom, pracującym i emerytowanym, pracownikom administracji i obsługi, abyście Państwo mieli zawsze przekonanie o swej wyjątkowości, aby sukcesy i wdzięczność Waszych uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu”.

Po czym wspólnie z przewodniczącą rady wręczył listy gratulacyjne dyrektorom placówek oświatowych. W trakcie spotkania poinformowano o przyznaniu panu Dariuszowi Jarosowi, nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku nagrody wójta. Uroczystego wręczenia listu gratulacyjnego dokonał wójt z przewodniczącą rady. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości trwało koleżeńskie spotkanie osób oddanych sprawom  gminnej oświaty, które połączone zostało z poczęstunkiem.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy