Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Próbne ewakuacje w słubickich Szkołach Podstawowych

08.10.2021, 12:50

     6 października w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Słubice odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Około godziny 9.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Świniarach, zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku, prowadząca ewakuację – dyrektor szkoły złożyła meldunek o ewakuacji wszystkich uczniów, którzy bezpiecznie opuścili szkołę. Po chwili na miejscu były już jednostki OSP ze Słubic, Juliszewa oraz Wiączemina Polskiego. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsce ewakuacji oraz przystąpili do przeszukiwania budynku oraz gaszenia pożaru.

     Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektor szkoły, która odwołała alarm.

     W dalszej kolejności ewakuacje odbyły się w Szkole Podstawowej w Piotrkówku, Szkole Podstawowej w Słubicach oraz Przedszkolu Samorządowym w Słubicach.

      Ewakuacje przebiegały sprawnie. Na zakończenie ćwiczeń, w każdej ze szkół odbyły się krótkie pogadanki podczas których zaproszeni goście omówili przeprowadzone ćwiczenia oraz poinstruowali nauczycieli i uczniów jak należy się zachować w sytuacji kryzysowej.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy