Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dofinansowanie na utylizację azbestu.

04.10.2021, 15:00

13 września br. w Gąbinie przedstawiciele samorządów subregionu płockiego podpisali umowy na dofinansowanie utylizacji azbestu oraz termomodernizację i zakup sprzętu w ramach projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uroczyste złożenie podpisów pod umowami odbyło się w sali OSP w Gąbinie.

Kilkanaście gmin z powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego otrzymało wsparcie w wysokości 30 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na utylizację azbestu, najczęściej pochodzącego z wymiany pokrycia dachowego w gospodarstwach domowych i rolnych. Beneficjentem programu została również Gmina Słubice, która po raz kolejny skorzysta ze wsparcia ww. programu.

Wśród gości obecnych na sali byli m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka, Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Umowę na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Słubice” w imieniu Samorządu Słubic podpisał Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski przy kontrasygnacie Skarbnika Henryki Bednarek. 

 

Polecamy