Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Umowa na budowę SUW w Alfonsowie podpisana

10.03.2021, 10:43

   

    4 marca 2021 r. Gmina Słubice reprezentowana przez Wójta Gminy Jacka Kozłowskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Henryki Bednarek, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, podpisała umowę z firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na wykonanie zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Alfonsów w gminie Słubice”.

    Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał się wykonać roboty budowlane związane z inwestycją w terminie do 31 października 2021 roku za łączną kwotę 3.231.504,71 zł brutto. Budowa nowej SUW pozwoli na dostęp do dobrej jakości wody pitnej i ciągłości dostaw wody do wszystkich mieszkańców gm. Słubice. Woda z nowej SUW będzie dostarczona rurociągiem magistralnym do istniejącej sieci wodociągowej, co pozwoli na odciążenie istniejących ujęć wody.

    W dniu 8 marca br. w Urzędzie Gminy Słubice odbyło się spotkanie pomiędzy Inspektorami nadzoru Gminy Słubice oraz Kierownikiem budowy Wykonawcy w celu przekazania placu budowy. Z deklaracji Wykonawcy wynika, iż prace budowlane rozpoczną się niebawem.

Polecamy