Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Słubicach.

24.02.2021, 09:56

 

23 lutego br. o godzinie 15.00, kolejny raz zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Słubicach. W posiedzeniu udział wzięli strażacy z Jednostek OSP z terenu Gminy, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy Słubice.

Tematem przewodnim posiedzenia było przygotowanie inspekcji i sprawdzenie wiślanych wałów przeciwpowodziowych pod względem występowania ewentualnych nor związanych z bytowaniem bobrów. Omówiono, także bieżący stan przygotowań sił i środków, które można użyć w przypadku wystąpienia jeszcze większego zagrożenia powodzią na terenie Gminy Słubice.

Bezpośrednio po posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Wójt Gminy, strażacy oraz pracownicy Urzędu Gminy udali się na inspekcję wałów.

W dniu 24 lutego br. o godzinie 8.00, stan Wisły na wodowskazie w Kępie Polskiej wynosił 549 cm i przekroczył stan alarmowy o 49 cm. Nadal obserwowane jest wysokie zlodzenie w korycie oraz powolne, lecz systematyczne podnoszenie się poziomu rzeki.

 

Polecamy