Rozmiar tekstu: A A A

Rolnictwo i środowisko

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słubice

28.10.2020, 09:26

 

We wrześniu br. usunięto  53,84 Mg azbestu z terenu gminy Słubice. Działanie zostało dofinasowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „OZ - 2 – Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” . Całkowity koszt zadania wyniósł 17.502,31 zł. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów zadania.

Z możliwości usunięcia niebezpiecznych materiałów zawierających azbest skorzystali w tym roku właściciele 22 posesji, którzy posiadali zdemontowany eternit z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło załadunku i transportu płyt azbestowo – cementowych do miejsca unieszkodliwiania wraz z ich unieszkodliwianiem. Wykonawcą zadania została firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rolnictwo i środowiskoRolnictwo i środowiskoRolnictwo i środowisko
 
Rolnictwo i środowiskoRolnictwo i środowisko

Polecamy