Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Informacja - stypendia szkolne

30.08.2017, 09:33

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać do dnia 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Słubice pok. nr  2, parter.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Polecamy